Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door te klikken op om het even welke link op deze pagina verklaart u zich akkoord met het gebruik van cookies. Meer info.
Ik aanvaard

Activiteiten

Deze activiteiten staan open voor zowel GG-leden als niet-leden. GG-leden hebben meestal een korting via hun GG-lidnummer.

14:30 - 16:30 , Brug Lievekaai (hoek Lievestraat en Lievekaai)

De geschiedenis en de economische ontwikkeling van Gent zijn altijd afhankelijk geweest van 'water'. De stad heeft ijverig getracht een rechtstreekse verbinding te hebben met de zee en vanaf de 13de eeuw worden diverse kanalen gegraven. Maar wat zullen de gevolgen zijn van de klimaatverandering op al deze stedelijke waterwegen? Zal het nodig zijn om Gent te beschermen tegen het water? Zal het Gravensteen er ooit uitzien als de Mont-Saint-Michel?

 • Max. 15 deelnemers, eigen mondmasker verplicht 
 • Start: Brug Lievekaai (Hoek Lievestraat en Lievekaai)
 • Einde: Gravensteen
 • Prijs: € 8, leden gratis via GG-lidnummer
 • Korting voor personen met verhoogde tegemoetkoming: mail via deze link met vermelding naam + nummer UiTPAS + titel van GG-Activiteit
 • Online inschrijven en betalen verplicht via 'Reserveer nu'

Volzet
14:30 - 16:30 , Sint-Baafsplein - trappen NTGent

150 jaar geleden werd Jules De Bruycker in Gent geboren. De band met zijn geboortestad laat zich lezen in de honderden etsen, tekeningen en aquarellen die hij van zijn geliefde Gent maakte. Zelfs de Latemse School liet hij links liggen om zich bijna obsessioneel te blijven focussen op 'zijn' St-Niklaaskerk. Tijdens de wandeling kom je alles te weten over het bewogen leven van deze bijzondere kunstenaar waaraan het MSK dit najaar een tentoonstelling wijdt.

 • Max. 15 deelnemers, eigen mondmasker verplicht 
 • Start: Sint-Baafsplein - trappen NTGent
 • Einde: Bij Sint-Jacobs
 • Prijs: € 8, leden gratis via GG-lidnummer
 • Korting voor personen met verhoogde tegemoetkoming: mail via deze link met vermelding naam + nummer UiTPAS + titel van GG-Activiteit
 • Online inschrijven en betalen verplicht via 'Reserveer nu'

€ 8per persoon
14:30 - 16:30 , Groentenmarkt

De Gentse Gidsen, zelf een Huis van Vertrouwen gesticht in 1926, nemen je mee doorheen het centrum van Gent, langs een selectie van handelszaken die minstens al twee generaties in handen zijn van eenzelfde familie. De gids vertelt je de boeiende geschiedenis van hun oprichting tot vandaag.

 • Max. 15 deelnemers, eigen mondmasker verplicht 
 • Start: Groentenmarkt
 • Einde: Sluizeken
 • Prijs: € 8, leden gratis via GG-lidnummer
 • Korting voor personen met verhoogde tegemoetkoming: mail via deze link met vermelding naam + nummer UiTPAS + titel van GG-Activiteit
 • Online inschrijven en betalen verplicht via 'Reserveer nu'

€ 8per persoon
14:30 - 16:30 , Brugje rotonde Overzet (Dunantlaan/Dosscheweg)

Na de Tweede Wereldoorlog was er een grote woningnood voor de vele ‘kroostrijke’, maar weinig draagkrachtige gezinnen. De model-tuin-woonwijk die verrees op het eiland Malem, tussen de Leie-armen op de grens van Gent met Drongen, moest enig soelaas brengen. Samen met de gids ontdek je deze witte tuinwijk gebouwd rond het kenmerkende witte kerkje waar nu Circusplaneet in huist.

 • Max. 15 deelnemers, eigen mondmasker verplicht 
 • Start: Brugje rotonde Overzet (Dunantlaan/Dosscheweg)
 • Einde: idem
 • Prijs: € 8, leden gratis via GG-lidnummer
 • Korting voor personen met verhoogde tegemoetkoming: mail via deze link met vermelding naam + nummer UiTPAS + titel van GG-Activiteit
 • Online inschrijven en betalen verplicht via 'Reserveer nu'

€ 8per persoon
14:30 - 16:30 , Hoek Goudenleeuwplein - Klein Turkije

Door de eeuwen heen gaan we op zoek naar gebouwen en locaties waar apothekers aanwezig waren. Wat was hun functie ? Wat was het verschil met een kruidenier of een kwakzalver ? Waarvoor staan een mortier met een vijzel en de beker met de slang op een gevelsteen? De gids legt het in detail uit aan de hand van de talrijke bewaarde symbolen en sporen doorheen de stad.

 • Max. 15 deelnemers, eigen mondmasker verplicht 
 • Start: Hoek Goudenleeuwplein - Klein Turkije
 • Einde: COOP apotheek, Vrijdagmarkt
 • Prijs: € 8, leden gratis via GG-lidnummer
 • Korting voor personen met verhoogde tegemoetkoming: mail via deze link met vermelding naam + nummer UiTPAS + titel van GG-Activiteit
 • Online inschrijven en betalen verplicht via 'Reserveer nu'

€ 8per persoon
14:30 - 16:30 , Poel, voor het ACV

Een ludieke wandeling in het Prinsenhof en het Patershol met veel aandacht voor de tweestrijd van de Gentenaars tussen 'hou ende trou', tussen ‘sober en zat', tussen 'volgzaam en rebels' maar zekerst nooit ‘Nie pleuje’!

 • Max. 15 deelnemers, eigen mondmasker verplicht 
 • Start: Poel, voor het ACV 
 • Einde: Hoek Kraanlei - Rode Koningstraat
 • Prijs: € 8, leden gratis via GG-lidnummer
 • Korting voor personen met verhoogde tegemoetkoming: mail via deze link met vermelding naam + nummer UiTPAS + titel van GG-Activiteit
 • Online inschrijven en betalen verplicht via 'Reserveer nu'

€ 8per persoon